Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2018

6249 d984 450
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek

June 28 2018

Nie przejmuj się co ludzie myślą. Przecież tak rzadko to robią.

June 27 2018

8956 9b2d 450
Reposted from4777727772 4777727772 viajabolmax jabolmax

June 25 2018

7991 135b 450
Reposted fromseaweed seaweed viacarmenluna carmenluna
Samolot rozbił się przed startem
Wyrwałam zęba - był nie mój
Szampan za drogi, tani ból
A słowo "miłość" gówno warte

— Renata Przemyk
Reposted bycarmenlunaechoesfromonetoanother

May 09 2018

Mitosis
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
0499 86d8 450
Reposted fromverronique verronique

May 08 2018

7365 e0a7 450
Reposted frompsychosis psychosis viaPicki91 Picki91

May 07 2018

8358 02b4 450
Reposted fromnytstillheten nytstillheten viayanek yanek
5612 c840 450
Devoured alive by hungry swarms We drown in each other
Reposted frommrrru mrrru viayanek yanek
9827 eaad 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viayanek yanek

April 26 2018

tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
8156 33f0 450
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna

April 24 2018

3280 0f1c 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
6247 d973 450
Reposted fromkrzysk krzysk viamysteryblackcat mysteryblackcat

April 17 2018

April 16 2018

1119 6c0a 450
Beksiński
Reposted fromabandroned abandroned vianytstillheten nytstillheten
0011 dbd7 450
Reposted fromjustadream justadream vianytstillheten nytstillheten
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl