Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

6610 05ae 450
Reposted from4777727772 4777727772 viastylte stylte
2873 4948 450
Reposted fromstylte stylte
5152 514e 450
Reposted fromnenya nenya viascorpix scorpix

July 24 2019

Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka vianieobecnosc nieobecnosc

July 21 2019

4087 0640 450
4729 cb07 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viairmelin irmelin
3722 3485 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

July 14 2019

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viaxvcth xvcth

July 11 2019

1858 dbc1 450
Reposted fromvintagephotography vintagephotography viazorax zorax

July 07 2019

4681 a1a4 450
Reposted fromPoranny Poranny

July 05 2019

1107 596c 450
Ettore Aldo del Vigo
Reposted fromescape-artist escape-artist viaeffic effic
5317 7529 450
Two Friends and a Dog Having a Fun Time Together in Heaven, Randy Ortiz

June 19 2019

3643 7e09 450
Reposted fromhormeza hormeza viaescape-artist escape-artist
8736 1112 450
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaescape-artist escape-artist

June 07 2019

Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacotarsky cotarsky

May 29 2019

9274 6cf7 450
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viahavingdreams havingdreams
1883 4610 450

May 28 2019

2840 610d 450
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazorax zorax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl