Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"

November 29 2019

Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viacolorfulvillain colorfulvillain

November 22 2019

3684 e9ea 450
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy via0 0

November 12 2019

2211 f713 450
Reposted fromeffic effic viacarmenluna carmenluna
3684 e9ea 450
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viacotarsky cotarsky
2840 610d 450
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakerosine kerosine

November 11 2019

8885 36d4 450
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeffic effic

November 05 2019

0863 d8b6 450
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viascorpix scorpix
9824 77da 450
Reposted frompolytox polytox viascorpix scorpix
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

November 04 2019

0982 b606 450
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viajanuschytrus januschytrus

October 30 2019

9094 def9 450
Reposted fromsoftboi softboi viajanuschytrus januschytrus

October 22 2019

Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk

October 18 2019

Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym co będzie, a nie tym co było.
— Olga Tokarczuk – Księgi Jakubowe
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoganja toganja

September 22 2019

August 28 2019

9322 93c4 450
Reposted fromallblack allblack

August 25 2019

6593 bce5 450
Reposted fromdeszcz deszcz viaTamahl Tamahl

August 09 2019

August 07 2019

Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viagogullo77 gogullo77

August 06 2019

2968 fe44 450
Reposted fromjemstone jemstone viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl