Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2019

Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk

October 18 2019

Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym co będzie, a nie tym co było.
— Olga Tokarczuk – Księgi Jakubowe
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoganja toganja

September 22 2019

August 28 2019

9322 93c4 450
Reposted fromallblack allblack

August 25 2019

6593 bce5 450
Reposted fromdeszcz deszcz viaTamahl Tamahl

August 09 2019

August 07 2019

Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viagogullo77 gogullo77

August 06 2019

2968 fe44 450
Reposted fromjemstone jemstone viairmelin irmelin
5238 a66d 450
5933 c064 450
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaarcen arcen

August 05 2019

0364 f8e4 450
Reposted fromhagis hagis viaLuukka Luukka
9821 d618
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaLuukka Luukka
4071 aade 450
Reposted fromem82 em82 viaNajada Najada
3227 0d90 450
Reposted fromRowena Rowena viahugostiglitz hugostiglitz

July 31 2019

6905 754e 450
Reposted fromallblack allblack viacarmenluna carmenluna
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"

July 28 2019

Podobają mi się twarze ze skazą. Piękne w nieoczywisty sposób. Najbardziej jednak fascynuje mnie umysł mężczyzny i bezwzględnie pożądane - poczucie humoru. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
9902 9789 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza

July 26 2019

6988 ad99 450
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viarudaagg rudaagg
4910 dd0f 450
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...