Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2020

8912 a574 450
Reposted fromLaColie LaColie vianuwanda nuwanda

May 06 2020

5389 3011 450
1605 3fc3 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaikari ikari

May 04 2020

0652 4f98 450
Marko Karadjinovic - The Price
Reposted fromTheGallery TheGallery

April 30 2020

1018 fd5e 450
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

April 26 2020

5925 72dd 450
Constantine Gedal
Reposted fromhrafn hrafn vianoticeable noticeable

April 07 2020

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacarmenluna carmenluna

April 06 2020

7502 b870 450
Natalia Butko
Reposted fromhrafn hrafn viadivi divi

May 13 2020

8912 a574 450
Reposted fromLaColie LaColie vianuwanda nuwanda

May 06 2020

5389 3011 450
1605 3fc3 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaikari ikari

May 04 2020

0652 4f98 450
Marko Karadjinovic - The Price
Reposted fromTheGallery TheGallery

April 30 2020

1018 fd5e 450
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

April 26 2020

5925 72dd 450
Constantine Gedal
Reposted fromhrafn hrafn vianoticeable noticeable

April 07 2020

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacarmenluna carmenluna

May 06 2020

5389 3011 450
1605 3fc3 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaikari ikari

May 04 2020

0652 4f98 450
Marko Karadjinovic - The Price
Reposted fromTheGallery TheGallery

April 30 2020

1018 fd5e 450
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

April 26 2020

5925 72dd 450
Constantine Gedal
Reposted fromhrafn hrafn vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...